ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองไทร หมู่ที่ 23 (กว้าง 6 เมตร ยาว 700เมตร)

05 ธ.ค. 60