ขอเชิญร่วมงานของดีเมืองปากช่อง พ.ศ.2558

22 มิ.ย. 58

ด้วยอำเภอปากช่องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอปากช่องได้จัดงานของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2558  ในระหว่างวันที่ 1 – 12  กรกฎาคม 2558 สถานที่ ข้างโรงงานทอกระสอบ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ  และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  จึงขอเชิญร่วมงาน