ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

01 ธ.ค. 57

กำหนดการ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5  ธันวามหาราช

วันศุกร์ที่ 5  ธันวาคม 2557  ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เวลา 17.00 น.ลงทะเบียน หน่วยงานราชการภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน

เวลา 18.30 น.พิธีการเปิดกิจกรรม