กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

13 ก.ย. 57

 

วันเด็กแห่งชาติ 2561

คำขวัญวันเด็ก กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง